Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

PhotoConductive Semiconductor Switches (PCSS) experiments.

PhotoConductive Semiconductor Switches (PCSS) experiments. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Madsen Kent, Jonsson Rolf
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01116-408)
Nyckelord photconductive switching, Bulk avalance semiconductor switch, UWB generator, fotokonduktiv switch, Lavineffekt, halvledarswitch, UWB generator, 34, E3024
Sammanfattning Högeffekt kortpulsgeneratorer från Power Spectra har använts i experiment utförda i samverkan mellan FOA och Ericsson Saab Avionics AB i Kista. Projektet har bedrivits mha finansiering av FOA inom programmet stategiska forskningskärnor. Målet med projektet har varit att utveckla metoder för att mäta pulsformer och gitter från generatorerna. På längre sikt har målet varit att studera kortpulsgeneratorernas potential för att utnyttjas i gruppantenner med elektriskt styrbara lober för telekrig- och HPM-tillämpningar. Resultat av mätningar på pulsformer och jitter presenteras, samt även några resultat från försök med korta pulsers transmission genom diodbegränsare och bandpassfilter. Några försök med systemeffekter av högeffekt ultrabredbandsstrålning (UWB) har även utförts, men enbart vid låga spänningar och låg PRF.
Abstract High power short pulse generators from Power Spectra have been used in a series of experiments carried out jointly between FOA and Ericsson Saab Avionics AB in Kista in a project funded by the FOA strategic research cores. The goal of the project has been to develop methods to measure sub ns pulses and to use these methods to measure pulse forms and pulse jitter of the generators. A goal for the longer term of the project has been to study the potential of the generators to be used in arrays which are electronically beam steered for electronic warfare and HPM-applications. The results of measurements of pulse shapes and jitter are reported in this work, together with some results on short pulse transmission through diode limiters and bandpass filters. A few experiments on system effects from UWB radiation have also been performed but only at low repetition rate and field strengths.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182