Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intryck från israelisk försvarsindustri-rapport från studieresa januari 1999.

Intryck från israelisk försvarsindustri-rapport från studieresa januari 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Braxenholm Marina, Eriksson E Anders, Falk Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-01
Rapportnummer: (FOA-R--99-01117-170)
Nyckelord försvarsindustri, Israel, evolutionär systemutveckling, IT, dual use, simulator, uppgradering, defence industry, evolutionary systems development, simulators, uppgrading
Sammanfattning En studieresa har genomförts till israelisk försvarsindustri. Huvudsyftet var att ta del av israelisk arbetssätt för materielförsörjning och strategi för utveckling av försvarsindustrin. Ett annat syfte var att mer konkret ta del av israelisk förmåga inom IT-relaterad försvarsindustri. viktiga begrepp inom det studerade området är dual use och uppgradering. Intrycket av den israeliska industrin var sammantaget imponerande. Det som gjorde störst intryck var snabbheten och flexibiliteten i utvecklingsprocessen. Vi bedömer att detta till stor del beror på israelernas speciella erfarenheter, dels av att leva nära hotet och dels att vara utsatta för hård konkurrens från framförallt USA, det senare genom det amerikanska försvarsbiståndet. Detta gör att man inte utan vidare kan importera deras recept för framgång till t ex Sverige. Men det finns ändå mycket att ta till sig i deras förmåga att snabbt omsätta koncept till operativa system, t ex användningen av simulatorer och kommersiella komponenter samt återanvändning av systemlösningar.
Abstract This report summarises a study tour to Israel defence industries. The main objective was to examine methods of acquisition and development strategies for the defence industry. A subsidiary objective was more specifically to study IT related segments of the defence industry. Dual use and upgrading are perceived as key. We were impressed by the Israeli Industry, and in particular by its rapid and flexible systems engineering. The main explanation for this seems to be the particularly Israeli experience of living close to the threat and being subject to tough industrial competition. The latter is not least due to the US Foreign Military Support. In view of these conditions it is not straightforward to import Israeli ways, e.g., to Sweden. There is, however, much to learn and adopt in terms of the ability to transform concepts rapidly into operational systems. Examples includes ample use of simulators, commercial components and subsystems, and reuse of systems solutions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182