Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distribuerad routing i mobila taktiska radionät.

Distribuerad routing i mobila taktiska radionät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sköld Mattias
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-01
Rapportnummer: (FOA-R--99-01118-504)
Nyckelord routing, routing algorithms, multi hop, mobile, wireless networks, ad hoc networks, routingalgoritmer, flerhopp, mobila radionät, ad hoc nät, 72, E7026
Sammanfattning I mobila radionät med flerhoppsfunktioner kan förändringar i nätets topologi ske snabbt. För att radionätet ska vara robust mot sådana förändringar distribueras hanteringen av meddelandetrafiken till alla noder. Routingalgoritmen väljer vilken väg ett meddelande ska skickas i nätet. Den här rapporten behandlar tre distribuerade routingalgoritmer, flooding, Distribuerad Bellman-Ford (DBF) och Lightweight Mobile Routing (LMR). Dessa har implementerats och utvärderats. Algoritmerna har simulerats för sju nät med olika grader av mobilitet. Utvärderingen visar att för de testade näten är fördröjningen lägre i LMR än i både flooding och DBF och dessutom behövs det mindre administrativ trafik i LMR. Administrativ trafik innehåller information om till vilken granne en nod ska skicka ett meddelande.
Abstract In mobile multi-hop wireless networks, the topology can change rapidly. For robustness towards topology changes, traffic management is distributed to all nodes. The routing algorithm chooses the communication path in the network. This report investigates three distributed routing algorithms, flooding, Distributed Bellman-Ford (DBF) and Lightweight Mobile Routing (LMR). These algorithms have been implemented and evaluated. The algorithms have been simulated for seven networks with different degrees of mobility. The evaluation shows that for the tested networks, the mean packet delay is less in LMR than in flooding and DBF, and furthermore LMR requires less administrative traffic. Administrative traffic contains the information about which neighbour a node should send a message to.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182