Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Agenda för nedrustning under en ny era.

Agenda för nedrustning under en ny era. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson E Anders, Jervas Gunnar, Johansson Bertil, Johansson Malin
Ort: Stockholm
Sidor: 95
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-09
Rapportnummer: (FOA-R--99-01119-170)
Nyckelord nedrustning, rustningskontroll, äldre/moderna/postmoderna konventionella vapen, icke-dödliga vapen, IT-relaterade hot, nätverkssamhälle, disarmament, arms control, outdated/modern/postmodern conventional weapons, nonlethal weapons, IT-related threats, modern network society, 12
Sammanfattning Syftet med den här studien är att generera idéer och preliminära förslag till nedrustning och rustningskontroll som är anpassade till den nya situationen efter det kalla krigets slut. Sagda situation karaktäriseras bland annat av att nya hot uppkommit vid sidan av de rent militära samt av att andra aktörer än stater kommit in i bilden. Studien granskar såväl det traditionella hotet mot Sverige och Norden som andra militära hot i ett globalt perspektiv. Olika vapengenerationer beaktas. Ett mindre avsnitt ägnas åt icke-dödliga vapen samt ett större åt IT-relaterade hot i det moderna nätverkssamhället. Mot slutet av varje avsnitt redovisas ett antal idéer som kan leda till nedrustning och rustningskontroll. Tanken är att beslutsfattarna skall peka ut ett mindre antal särskilt intressanta idéer som därefter kan utredas vidare och utformas till färdiga förslag.
Abstract The aim of this study is to generate ideas and suggestions for disarmament and arms control adapted to the new era after the Cold War. This period is characterized, among other things, of a broader range of threats and new types of actors side by side with the military ones. This study scrutinizes the traditional military threat against Sweden as well as other military threats in the global arena. Different weapon generations are looked upon. The third part of the study examines non-lethal weapons and the last one looks at IT-related threats in a modern network society. At the end of each part a number of ideas that might lead to disarmament or arms control is presented. After that the decision-makers should chose the most interesting ideas and have them more deeply investigated and reformulated to fullfledged proposals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182