Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

COM-Dart: kommunikationsinterface för TS9000: slutrapport.

COM-Dart: kommunikationsinterface för TS9000: slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Hans-Göran, Lidström Kenneth, Nyholm Sune, Rejnus Lars
Ort: Umeå
Sidor: 43
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-01120-865)
Nyckelord PC-Dart, Dart, COM-Dart, RA180, TS9000, kommunikation, communication
Sammanfattning Denna rapport ger en funktionsbeskrivning av kommunikationsinterfacet COM-Dart. COM-Dart kopplas till RA180 och kan automatiskt sända mätdata från instrument och givare via TS9000, exempelvis till ledningsssystemet LIM/MAST. Ledningssystemet innehåller beslutsstödsprogram för att utifrån larmrapporten kunna presentera larm- och riskområden på fältkartan. I rapporten ges även ett förslag på ett tänkbart tränings/simuleringssystem med COM-Dart. Arbetet har utförts på uppdrag av Totalförsvarets Skyddsskola.
Abstract This report gives a description of the function of the communication interface COM-Dart. COM-Dart is connected to the RA180 and can automatically send information from instruments and sensors via TS9000, e.g. to the command and control system LIM/MAST. The command and control system contain a decision support application, that for instance can present the risk area on the actual map. A proposal for a possible training/simulation system with COM-Dart is given in the report. The development work has been performed by order of the National NBC Defence School.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182