Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Handmall för bedömning av skyddsavstånd : påverkan från objekt i utsläppets närhet.

Handmall för bedömning av skyddsavstånd : påverkan från objekt i utsläppets närhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Burman Jan
Ort: Umeå
Sidor: 11
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-10-05
Rapportnummer: (FOA-R--99-01121-862)
Nyckelord Spridning, hinder, skyddsavstånd, mall, dispersion, object, protective distance, template
Sammanfattning Denna mall är ett verktyg för att ta fram underlag inför beslut om tillämpbara skyddsavstånd. Mallen kan också användas för att snabbt beräkna och ange ett lämpligt skyddsavstånd vid akuta händelser. Med skyddsavstånd menas det avstånd från ett utsläpp som krävs för att människor ska utsättas för en definierad risk. I denna mall kan avståndet som krävs för att den toxiska effekten ska begränsas till en önskad nivå utläsas. Toxikologisla data är hämtade från en kommande rapport om toxikologiska egenskaper hos ett antal kemikalier, författad av Bo Koch och Per Runn. De beräkningar som ligger till grund för de olika koncentrationsnivåerna är utförda med en datormodell som finns presenterad i FOA-rapporten "A study of the influence of topography and density on the dispersion in a gas cloud", FOA-R--96-00304-4.5--SE.
Abstract The purpose of this template is to supply basic data to the process of assessing protective action distances. The template can also be used directly at an accident scene assessing a proper protective action distance. Protective action distance is the distance from a point of release to a point of a defined risk to human health. In the template the distance needed to keep the toxic effect satisfactory low, can be read. Toxicological data are taken from a report that is to be printed, written by Bo Koch and Per Runn. The template is based on computations made by a computer model presented in the report "A Study of the Influence of Topography and Density on the Dispersion in a Gas Cloud", FOA-R--96-00304-4.5--SE-

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182