Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antenna high power microwave study.

Antenna high power microwave study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Madsen Kent, Wellander Niklas
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01126-612)
Nyckelord HPM, High Power Microwave, limiter, mikrovågsöverslag, microwave breakdown, 34, E3713
Sammanfattning Denna rapport är utarbetad för FMV. FOA har under hösten 1998 bedrivit en studie för att kartlägga HPM-hotet och skyddsmetoder för slitsantenner. En översikt över HPM-hotet i allmänhet ges, med referenser till tidigare öppna arbeten som bedrivits på FOA. Mottagarskydd av olika slag, samt deras möjligheter och begränsningar för inbyggnad som HPM-skydd beskrivs utförligt. HPM-hotet börjar alltmer nu att beaktas för integrerade gruppantenner och skyddsmetoder beskrivs nu mer öppet än tidigare. Inom studien har framkommit flera ideer för HPM-skydd, från radomen till matningsslits och specifika mottagarskydd i MMIC-teknik. Speciellt har ett mottagarskydd, baserat på att införa ett gnistgap i slitsantennen diskuterats. Mikrovågsöverslag i slitsar har tidigare studerats på FOA experimentellt och numeriska beräkningar av ickelinjär vågutbredning genom slitsar har nyligen inletts på FOA. Några exempel på resultat presenteras i rapporten, inklusive en kort beskrivning av den modell som används. Granskning av antennen har visat att framvägskopplingen är det största hotet mot slitsantenner och att man lämpligen löser skyddet i flera steg, från radom till matningsslits och limiterskydd.
Abstract This report is presented to FMV as the result of a study commissioned to FOA with the aim to give an overview of the HPM-threat and HPM protection methods which are available. An overview of the HPM threat is given, with references to previous open reports published by FOA. Receiver protectors of different types and their potential and limitations for integration as HPM-protectors for integrated patch antennas are then extensively discussed. The HPM threat against phased array radars is currently being more are more seriously considered worldwide and methods suitable for front door protection and now more openly discussed. Several methods for HPM-protection have been contemplated in the study, from the radome to the antenna slot and more specific MMIC front end limiters. A receiver protector based on a spark gap in the antenna slot has been discussed in particular. Microwave breakdown in slots have been studies experimentally at FOA and recently also by numerical modeling. Some examples of numerical results are presented, with a short description of the model used. An inspection of the patch antenna indicated that the front door coupling is most serious and it is suggested to solve the protection in steps from radome to antenna slot and limiter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182