Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radaravbildningar. Grunder och tillämpningar, särskilt måligenkänning.

Radaravbildningar. Grunder och tillämpningar, särskilt måligenkänning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Åkermark Hans
Ort: Linköping
Sidor: 55
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01127-408)
Nyckelord radar, inverse scattering, radar imaging, ISAR, target recognition, invers spridning, radaravbildningar, måligenkänning, 36, E3009
Sammanfattning Radarsensorers förmåga att detektera och lokalisera mål på stora avstånd, oberoende av väderleksförhållanden, är intressant att utvidga till att inkludera identifiering. Radaravbildningar har i vissa tillämpningar vuxit fram som kanske det mest intressanta forskningsalternativet på vägen mot ett automatiskt måligenkänningssystem. Den grundläggande iden är att extrahera särdrag ur sensorinformation för att jämföra dessa med känd, beräknad eller uppmätt information. Radaravbildningar baseras på spridningsteoretiska samband som kopplar mätdata till reflektionsfördelningen för föremålet. I den här rapporten ges en introduktion till avbildningsmetodernas teoretiska grund, som via spridningsteoretiska antaganden leder från Maxwell´s ekvationer till en avbildningsintegral. Detta samband används för att beskriva några av en-och flerdimensionella avbildningsmetoders möjligheter och begränsningar. Dessa metoder kopplas till måligenkänning, med en kort beskrivning av viktiga framtida forskningsinsatser inom området.
Abstract Radar sensor systems can detect and locate targets at great distances and in all kind of weather, capabilites that in the future will include target recognition. Radar imaging has, in some applications, perhaps become the most interesting research alternative on the way to automatic target recognition. The basic idea is to extract certain features from sensor data and compare these features with a library of features generated by measurements and calculations. Methods for radar imaging are based on relations between the scattered, measured field and the scatterer density function of the target. This report gives an introduction to the theoretical foundation of radar imaging methods, which by way of basic assumptions leads from Maxwell´s equations to the basic imaging integral. This integral is used to describe some of the capabilities and difficulties associated with one and two-dimensional imaging methods. These methods are then connected to the target recognition problem, with a brief description of key research efforts in this field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182