Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The VIIIth European attack and survivability of AFVs symposium.

The VIIIth European attack and survivability of AFVs symposium. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Savage Steven J
Ort: Linköping
Sidor: 8
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-26
Rapportnummer: (FOA-R--99-01128-310)
Nyckelord Stridsfordon, pansarfordon, skydd, materialteknik, armoured fighting vehicles, materials, armour, 31
Sammanfattning Denna reserapport behandlar särskilt relevanta punkter från symposier, med tyngdpunkten på föredrag som berör materialteknik. Kommentarer på författarens eget bidrag finns med, liksom generella synpunkter på symposiet.
Abstract This travel report briefly reviews the most salient aspects of the symposium, with emphasis on presentations concerning materials science and technology. Comments received on the author´s own contribution are also included, as are some general impressions from the symposium.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182