Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dagbok under resa till USA 990123-990208.

Dagbok under resa till USA 990123-990208. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Björn, Nylen Torbjörn
Ort: Umeå
Sidor: 13
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01130-861)
Nyckelord Reserapport, Los Alamos National Laboratory, Lawrence-Livermore National Laboratory, LANL, LLNL, Department of Energy, Pittsburghs universitet, Environmental Measurements Laboratory, Stockpile stewardshop management program, University of Pittsburgh
Sammanfattning Under drygt två veckor i USA deltog vi i en tre-dagarskonferens om the Stockpile Stewardship Program samt besökte två s.k. National Laboratories, Los Alamos och Lawrence-Livermore. Vidare besökte vi Department of Energys kontor för internationella strålningsstudier, Postdoc-programmet i strålningsvetenskap vid Universitetet i Pittsburgh samt Environmental Measurements Laboratory på Manhattan i New York. Under resan gavs vi många tillfällen att presentera FOA och vårt eget arbete samtidigt som vi lärde oss mycket om de möjligheter till samarbete som finns mellan FOA och de amerikanska laboratorierna.
Abstract During two and a half weeks of travel in the United States we participated in a conference on the Stockpile Stewardship Program and visited two National Laboratories, Los Alamos och Lawrence-Livermore. Furthermore, we visited the Office of International Health Programs at the Department of Energy, the Postdoctoral Fellowship in the Radiation Sciences Program at the University of Pittsburgh, and finally the Environmental Measurements laboratory in New York City. The trip presented us with a lot of occasions to introduce FOA and our own research. At the same time we learned a lot about the existing opportunities for collaboration between FOA and the American laboratories.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182