Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lv-robotar mot manövrerande sjömålsrobotar. En jämförande studie av olika styrprinciper.

Lv-robotar mot manövrerande sjömålsrobotar. En jämförande studie av olika styrprinciper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wallström Dag, Assarsson Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-12
Rapportnummer: (FOA-R--99-01134-314)
Nyckelord Robotstyrning, robotmodeller, simulering, luftvärnsrobotar, styrprinciper, sjömålsrobotar, missile guidance, missile models, simulation, surface-to-air missiles, anti-ship missiles
Sammanfattning I denna rapport redovisas en jämförande studie av olika styrningsalternativ för lv-robotar mot manövrerande sjömålsrobotar (attackrobotar och flygplan). Arbetet har bedrivits genom simuleringar med både kinematiska och dynamiska robotmodeller. Stor vikt har lagts vid en jämförelse av prestanda (fyrpunktsområden, bomavstånd och tvärsaccelerationer) mellan syftbäringsstyrda och kollimationsstyrda lv-robotar. Simuleringsresultaten med de här valda parametrarna visar bl a: -att fyrpunktsområdena för kollimationsstyrda system reduceras betydligt om målhastigheten ökas från hög underljudsfart (300m/s) till ren överljudsfart (800m/s) till skillnad mot syftbäringsstyrning, -att bomavstånden är små vid syftbäringsstyrning och kommandostyrning, större vid ledstrålestyrning och -att tvärsaccelerationskraven är acceptabelt små vid bägge styrprinciperna i de studerade fallen; dock mindre vid syftbäringsstyrning än vid kollimationsstyrning. Undantget är om målmanövern sätts in nära intercept. Vid hög lv-robothastighet blir tvärsaccelerationskravet då mycket högt för en syftbäringsstyrd robot. Kollimationsstyrning är mera robust mot förändringar i måluppträdandet, speciellt nära intercept.
Abstract This report describes a comparison of different Guidance laws for Surface to Air Missiles (SAM), defending a ship against attacking manoeuvering Anti Ship Missiles (ASM). The used Guidance laws are; -Line of Sight (LOS): Beamriding and Command to line of sight (CLOS) -Proportional navigation (PN) The Simulation results are presented as: -Firing zones and "No escape zones" from the Kinematic models (Appendix K). - Miss distances and missile accelerations from the Dynamic models (Appendix D). Important results from the simulation are: * The firing zones for LOS missiles are considerably reduced when target velocity is increased from 300m/s to 800m/s (in contrast to PN-missiles) * Miss distances are smaller for PN- and CLOS-missiles, larger for Beamriders. (However miss distances are very large for PN-missiles when target manoeuvers are applied near intercept * Missiles lateral acceleration are satisfactory for both LOS- and PN-missiles (However missile lateral acceleration is very large for PN-missiles when target manoeuvers are applied near intercept; see above.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182