Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Extending a battle training instrumentation system to support emergency response training. Methods and tools - instrumentation system. Pres. at the 10th International training and education conference.

Extending a battle training instrumentation system to support emergency response training. Methods and tools - instrumentation system. Pres. at the 10th International training and education conference. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thorstensson Mirko, Morin Magnus, Jenvald Johan
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-15
Rapportnummer: (FOA-R--99-01141-505)
Nyckelord instrumenterad stridsträning, räddningstjänstövningar, räddningsinsatser, träning av sammansatta styrkor, E7609, 76, battle training, emergency response training, rescue operations, task force training, mission history, 73
Sammanfattning Effektiva träningsmetoder blir allt viktigare för de flesta försvarsmakter då systemkomplexiteten hos flera militära system ökar, samtidigt som träningstiden minskar på grund av reducerade försvarsbudgetar och nya hårdare miljöbestämmelser. Ett resultat är att instrumenterad stridsträning vid stridsträningsanläggningar har blivit en etablerad metod för att bedriva effektiva dubbelsidiga stridsövningar med mekaniserade förband på kompani och bataljonsnivå. Instrumenteringssystemet fyller två huvudsyften: det ökar realismen genom att möjliggöra simulering av olika vapeneffekter, samt att det bildar basen för den datainsamling som gör det möjligt att återuppspela händelseförloppet för övningsdeltagarna efter övningen. De nya krav som ställs på försvarsmakten att kunna delta i och stödja humanitära och fredsbevarande insatser i konfliktdrabbade regioner kräver utvecklade träningsmetoder. Det är därför intressant att studera hur befintliga metoder och tekniker kan stödja träning av insatser som involverar både civila och militära enheter. I denna uppsats redovisar vi erfarenheterna från användningen av ett instrumenteringsprogram, som använts för stridsträning av svenska armen sedan 1993, i syfte att stödja en större räddningstjänstövning. Vi beskriver en fullskaleövning där en räddningsstyrka bestående av enheter från räddningstjänsten, polisen, sjukvården, kommunledningen och länsstyrelsen räddar skadeoffer från ett flyganfall med kemiska stridsmedel. 90 minuter efter avslutad övning genomfördes en datorstödd utvärdering med de 230 övningsdeltagarna, vilka då kunde se konsekvenserna av olika enheters agerande samt studera helhetseffekten av räddningsinsatserna. Vi använder denna övning som en fallstudie för att jämföra tekniska och metodiska skillnader mellan strids- och räddningstjänstträning. Vi konstaterar att det är möjligt att genomföra effektiv träning av sammansatta styrkor i ett gemensamt ramverk trots skillnaderna i krav på simulering och datainsamling.
Abstract The paramount importance of efficient training methods is becoming increasingly clear in most armed forces, as the technical sophistication of weapons and communication systems grows, while the resources available for training are being reduced due to budget cuts and environmental restrictions. As a result, force-on-force battle training on instrumented ranges has become an established means of improving the effect of training, especially at the company and battalion level of mechanised units. The purpose of the instrumentation system is twofold: is simulates the effects of the main weapon systems to improve realism and it monitors and registers the activities on the training ground to support subsequent analysis and feedback. However, as armed forces are facing new tasks, such as peacekeeping, peace enforcement and humanitarian assistance, the training requirements change as well. It is therefore important to investigate to which extent instrumentation systems for battle training can support other types of full team training involving both military and civilian forces. In this paper, we report on a successful attempt to use an existing battle training instrumentation system (the MIND system, used by the Swedish Armed Forces since 1993) to support an emergency response exercise. In this exercise a rescue force consisting of fire-fighters, medical personnel, and police responded to a simulated chemical warfare attack on a railway junction in southern Sweden. 90 minutes after the end of the five-hour exercise all 230 participants attended the after-action review. We use this case to compare the technical and methodological requirements on the instrumentation system in support of battle training and emergency response training, respectively. Based on this analysis, and the practical implications of our field trials, we conclude that even if the available data sources vary and the simulation requirements are very different in the two domains, it is nevertheless possible to support both types of training in a single framework. Furthermore, we discuss the support of integrated training of relief forces made up of both military and civilian units.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182