Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digital Human Modeling Conference Haag, maj 1999.

Digital Human Modeling Conference Haag, maj 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hörberg Ulf, Söderberg Håkan, Hörberg Ulf, Söderberg Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-23
Rapportnummer: (FOA-R--99-01153-706)
Nyckelord antropometri, modellering, människan, 500, K201, E5011, anthropometry, Humans, Manikin, Modeling, antropometri, modellering, människan, anthropometric, human, manikin, modeling, 500, K201, E5011
Sammanfattning Reserapporten redogör för deltagandet i DHMC (Digital Human Modeling Conference) 1999. Resan hade två syften. Det första, att delta i och lyssna på föredrag om modellering och simulering av mänsklig prestation och kapacitet inom varierande ämnesområden såsom flyg, markfordon och sjöfart. Det andra, att besöka utställningen och där pröva och utvärdera olika produkter. Åtta teman följdes: Application of human modelling, 3-D anthropometry measuring methods and parametric approaches for human modelling, Think before you leap: modeling human behavior, Verification and validation of human models, Biomechanics and human strength simulation, Human motion and posture measurement, Human modeling and engineering and Development of virtual human-centered engineering systems. Rapporten innehåller referat och kommentarer från de mest intressanta föredragen, samt några kortfattade kommentarer om utställningen.
Abstract The journey´s purpose was to participate in the Digital Human Modeling Conference. The purpose to participate in the conference was twofolded. The first was to participate in seminars and workshops. The second was to visit the exhibition and examine and evaluate different kinds of software. Following eight themes were followed: Application of human modeling 3-D anthropometry measuring methods and parametric approaches for human modeling Think before you leap; modeling human behavior Verification and valdiation of human models Biomechanics and human strength simulation Human motion and posture measurement Human modeling and engineering and Development of virtual human-centered engineering systems. The report contains reviews and comments about the sessions and the exhibition.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182