Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mobilitetsmodeller för mobila radionät.

Mobilitetsmodeller för mobila radionät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sterner Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 80
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01157-504)
Nyckelord mobility, mobility models, radio networks, ad hoc networks, mobility measure, mobilitet, mobilitetsmodeller, radionät, adhoc-nät, mobilitetsmått, E7008, 72
Sammanfattning I denna rapport förslås två mobilitetsmodeller för noderna i mobila radionät. Dessa modeller har utvärderats tillsammans med en befintlig mobilitetsmodell från BBN Technologies som används i DARPA´s GloMo-program. I samtliga modeller finns det möjlighet att inordna noderna i grupper, samt att variera graden av rörelse. I en av de förslagna mobilitetsmodellerna är nodernas rörelser terrängberoende. För att kunna skatta graden av rörelse i mobilitetsmodellerna har ett mobilitetsmått definierats. Som exempel har medellivslängden för ett STDMA-protokoll studerats för de olika mobilitetsmodellerna.
Abstract In this report two mobility models are proposed for the nodes in mobile radio networks. These models have been evaluated together with an existing model from BBN Technologies which is used in DARPA´s GloMo program. In all the models it is possible to arrange the nodes in groups, and vary the degree of moment. In one of the proposed mobility models the nodes´ movements are terrain dependent. To be able to estimate the degree of movement in a mobility model a mobility measure is proposed. As an example, the average length of life of an STDMA scheme is studied, for different mobility models.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182