Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ising mean field theory including correlations.

Ising mean field theory including correlations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-15
Rapportnummer: (FOA-R--99-01159-616)
Nyckelord Ising spinn, neuronnät, medelfältsteori, K41, Ising spins, neural networks, mean field theory, 77, 73
Sammanfattning En utvidgning av medelfältsekvationerna för Ising spinn till att inkludera korrelationer mellan spinn görs. Självkonsistenta rörelseekvationer innehållande såväl spinn medelvärden (i nedre index) som korrelationer mellan olika noder (i och j i nedre index) härleds. Ekvationerna är deterministiska vilket för dem användbara för simuleringar och neurala beräkningsmodeller. Approximativa och enklare uttryck med mindre algebraisk komplexitet härleds också.
Abstract An extension of the mean field equations for Ising spins, to include correlations between sites, is made. Self-consistent equations of motion including both the site averages (i in lower index), and the correlations between different sites are derived. The equations are deterministic, which makes them suitable for simulations and neural computation. Approximate and simpler expressions with less algebraic complexity are also developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182