Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Totalfunktionsprov med ledningsövning i Räddningscentral Stockholm 1999-05-27. Utvärdering av ledningsorganisation för kommun, brandförsvar och polis.

Totalfunktionsprov med ledningsövning i Räddningscentral Stockholm 1999-05-27. Utvärdering av ledningsorganisation för kommun, brandförsvar och polis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindqvist Stig, Wikberg Per, Trued Jörgen, Bergh Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 106
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-03
Rapportnummer: (FOA-R--99-01161-990)
Nyckelord Räddningstjänst, polis, kommunledning, ledningsövning, modellering, rescue service, police, municipal command, functional test, modelling
Sammanfattning Syftet med övningen var att pröva och utveckla de övade organisationernas förmåga att leda och samordna de åtgärder som erfordras för att skydda de som vistas i Stockholms stad, skydda egendom och miljö samt upprätthålla de samhällsviktiga funktioner som ligger under stadens ansvarsområde vid en allvarlig samhällsstörning. De övade var, så långt som möjligt organiserade och bemannade på det sätt som planeras vid millennieskiftet 1999/2000. Ett syfte var också att pröva den upprättade ledningsplanen för kommunen. Övningen genomfördes i form av ett händelsespel, en ledningsövning, där de övade fick uppgifter i form av händelser som initierades från en motspelscentral bemannad med representanter för de viktigaste av samhällets övriga myndigheter, organisationer och bolag. Innan övningen genomfördes en uppgiftsanalys av region Stockholms ledningsorganisation för kommun, brandförsvar och polis med syfte att definiera vilka funktioner i organisationen som var väsentliga och möjliga att utvärdera samt att till dessa funktioner utforma mätkriterier. Dessa mätkriterier utgjorde sedan en grund för observation under och utvärdering efter övningen. Övningen har resulterat i ett stort antal rekommendationer till ändringar som gäller utbildning, informationssystem och arbetsformer.
Abstract The purpose with the test was to check an develop the capacity of the involved organisations to command and co-ordinate the measures that will be required for protecting the people who are in the region of Stockholm, protect property and environment and maintain those important functions who are the responsibility of the community authoritys in a situation of serious disturbance. The functions tested was, as far as possible, organised on the way that is planned for the millennie 1999/2000. The test was performed as a organisation test where the different functions get there test situations from a centre where members from different, for the community, important authorities and companies was represented. Before the test there was an analysis of the command organisation of the region of Stockholm, - the local government, the rescue service and the police - in the purpose to define the functions who are the most important and also possible to value. The test result in a great number of proposed alterations applicable to education, information system and working conditions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182