Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kommunernas och länsstyrelsernas behov av ledningsstöd och ledningsstödssystemet ELVIRA.

Kommunernas och länsstyrelsernas behov av ledningsstöd och ledningsstödssystemet ELVIRA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Ariane, Ekebjär Göran, Johannisson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 81
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01163-505)
Nyckelord beslutsstöd, civilt försvar, ELVIRA, informationssystem, kommun, ledningsstödssystem, länsstyrelse, organisation, civil Defence, command and control, County Administrative Board, decision support, ELVIRA, informationssystem, municipality, 14
Sammanfattning Det datoriserade ledningsstödssystemet ELVIRA utarbetas och införs för närvarande. Denna rapport utgör en del av ett underlag som ÖCB avser att använda inför fortsatt utveckling och upphandling av ELVIRA. Studiens syfte är att undersöka kommunernas och länsstyrelsernas behov av och krav på ledningsstöd och jämföra dessa med ELVIRAs nuvarande utformning. Ett antal intervjuer med företrädare för kommuner och länsstyrelser har genomförts. Under dessa samtal har det framförts att man har behov av stöd för en flexibel och säker kommunikation samt för lägespresentation och dagbokföring. Detta stödjer ELVIRA men inte med den omfattning som en del av de potentiella användarna anser att det finns behov av. Tveksamhet kring att ELVIRA kan bli ett använt system föreligger också då en del användare anser att möjligheterna för att kunna använda systemet i ordinarie verksamhet i fred är begränsade. Bland annat mot bakgrund av detta kan alternativa utvecklingsvägar beaktas. Rapporten avslutas med att översiktligt belysa för- och nackdelarna med fyra sådana: ett utbyggt ELVIRA, ELVIRA inom nuvarande koncept, ELVIRA som endast stödjer kommunikation samt ett alternativ till ELVIRA inom vilket kommuner och länsstyrelser erbjudes expert- och ekonomistöd för att utveckla befintliga system.
Abstract The Swedish Civil Defence´s computerised information system ELVIRA is presently produced and introduced. This report is supposed to be used - in addition with other documents - as a foundation for the coming development of ELVIRA. The aim of the report is to investigate the municipalities´ and the County Administrative Boards´ needs and demand of command and Control support. In the report the functioning of ELVIRA is compared with these needs and demands. A number of interviews with representatives of the municipalities and the County Administrative Boards have been conducted. During these it has been said that support for a flexibel and robust communication is needed. Support is also needed for presenting the present situation and a diary. Support for this is given in ELVIRA, but not to the extent that some of the interviewes think is needed. There are also doubts that ELVIRA will be used in the ordinary daily work in peacetime. If not, ELVIRA will probably not be used otherwise either. Four different ways to give the support that is asked for are finally presented and discussed in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182