Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Matched fiel processing of hydroacoustical data from Kalmarsund.

Matched fiel processing of hydroacoustical data from Kalmarsund. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Parastates Elias
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-15
Rapportnummer: (FOA-R--99-01168-409)
Nyckelord Genetic algorithm, inversion, Bartlett, Capon
Sammanfattning Mätningar av en rörlig monokromatisk ljudk��lla, registrerade med en vertikal antenn är inventerade. En parallell Genetisk Algoritm (GA) i kombination med avståndsoberoende framåtmodellering används för att finna en parametrisk beskrivning av sjöbotten, genom korrelering av vågfält. Det bästa GA förslaget förfinas genom lokal optimering och används för modellfältgenerering vid "matched field" källokalisering. Lokaliseringen misslyckas i de flesta fallen. Detta beror troligtvis på modellavvikelser: den aktuella miljön kan inte beskrivas tillräckligt bra med en avståndsoberoende modell.
Abstract Measurements of a moving monochromatic sound source, registered by a vertical hydrophone array, are inverted. A distributed GA (Genetic Algorithm) in combination with range independent forward modeling, is applied in the search of a parametric description of the seabottom by means of matched wave fields. The best GA suggestion, is refined by a local optimization and used for replica field generation in matched field source localizations. The localization fails in most of the cases. The poor performance is most likely caused by model mismatch: the actual environment cannot be described sufficiently well with a range independent model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182