Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En studie i Försvarsmaktens anpassningsförmåga: Fredsfrämjande insatser 1990-1998.

En studie i Försvarsmaktens anpassningsförmåga: Fredsfrämjande insatser 1990-1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenström Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-05
Rapportnummer: (FOA-R--99-01171-170)
Nyckelord anpassning, värdering, utvärdering, Försvarsmakten, fredsfrämjande insatser, PSO, readiness, evaluation, assessment, the Armed Forces, 16
Sammanfattning Studiens syfte är att utifrån en fallstudie illustrera, utvärdera och utforska metoder för värdering av Försvarsmaktens anpassningsförmåga. Det fall vi har valt är fredsfrämjande insatser 1990-1998. Vi har haft en kvalitiativ ansats, dvs. vi har undersökt arten av fenomenet anpassning och vi har försökt hitta sätt att beskriva vad anpassning kan vara i praktiken. Fallstudien har givit oss en empiri att arbeta med när vi utvecklat vår egen förståelse för det komplexa begreppet anpassning. Detta har legat till grund för en tentativ utvärdering. Vi har använt följande arbetssätt: Intervjuer och dokumentstudier, successiv sammanfattning av underlaget och diskussioner i projektgruppen samt formulering av påståenden och argument om Försvarsmaktens anpassningsförmåga. Påståendena skall ge en bild av Försvarsmaktens anpassningsförmåga 1990-1998. De skall kunna användas som grund för en dialog mellan regeringskansliet och Försvarsmakten.
Abstract The aim of the study was to illustrate, evaluate and explore methods to assess the Armed Forces´ readiness potential. The method to achieve this was to perform a case study of Swedish peace keeping operations 1990-1998. We had a qualitative approach, which means that we have explored the nature of "readiness" to describe what readiness means in practice. The case study gave an empirical base for developing our own understanding for the complexity of the problem. We use this understanding to make a tentative evaluation. The following methods have been used in the study: Interviews and litterature studies, consecutive group discussions which resulted in statements on the readiness potential of the Armed Forces. These statements can be used as a base for further discussions on the readiness problem between the Department of Defence and the Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182