Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fluorescensstudie av mikroorganismer.

Fluorescensstudie av mikroorganismer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Per Ola
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01177-862)
Nyckelord B-indikering, trigger, varning, fluorescens, bakterier, B-detection, trigger, warning, fluorescence, bacteria
Sammanfattning Gemensamt för mikroorganismer är att de innehåller molekyler som avger fluorescens om de blir belysta med ljus med lämplig våglängd. Exempel på sådana molekyler är tryptofan och NADH. Eftersom fluorescenstekniken både är känslig och enkel så är den en av de största kandidaterna till att ingå i B-varningsinstrument. I denna studie har fluorescens uppmätts dels från flera olika typer av mikroorganismer i buffertlösning och dels från isolerade molekyler i vattenlösning. Fluorescensen uppmättes med en fluorescensspektrofotometer vars känslighet var tillfredsställande inom det intressanta vågländsintervallet 210-550 nm. Preliminärt visar studien att fluorescensens våglängdsberoende skiljer sig mellan biologiskt material som normalt finns i luft och bakterier som odlats upp i laboratorium. Detta faktum kan utnyttjas i ett B-varningsinstrument för grov särskiljning mellan naturlig och icke naturlig organism i luft.
Abstract A common feature of microorganisms is that they contain molecules (fluorophores) which emit light, when exposed to light of appropriate wavelengths. Two examples of such molecules are tryptophan and NADH. As fluorimetric techniques are sensitive as well as simple, fluorescence is of great interest as the basic principle for instruments intended for B agent detection and warning. We have studied the fluorescence properties for various species of microorganisms in buffer solution, and also for isolated fluorescent molecules in water. A fluorospectrophotometer with satisfying sensitivity in the wavelength span of interest, 210-550 nm, was used. The results indicate that there might be a difference in fluorescence properties between biological material of natural occurence in air as compared to bacteria grown in the laboratory. This difference might be exploited in a warning instrument as a principle for distinguishing unnaturally from naturally occuring airborne microorganisms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182