Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Redogörelse av mätningar i ammunitionsförråd på Gotland.

Redogörelse av mätningar i ammunitionsförråd på Gotland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rittfeldt Lars, Nyholm Sune
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01180-862)
Nyckelord IMS, explosivämnen, explosives
Sammanfattning FOA har på uppdrag av FMV undersökt om IMS-instrument (RAID-1) kan användas för att mäta ämnen som avges från explosivämnen. Vid dessa undersökningar analyserades luftföroreningarna i ammunitionsförråd med GC/MS samtidigt som mätsignalen från IMS-instrument registrerades. Tidigare mätningar, i Boden och Skåne, har visat att luftföroreningar i ammunitionsförråd, i huvudsak bestod av nitrotoluener, terpener samt mycket låga halter av dinitrotoluener. Med ledning av dessa resultat programmerades RAID-instrumenten med ett bibliotek av "nitrotoluener" så att de skulle kunna känna igen och mäta dessa ämnen. Mätningarna i ammunitionsförråd på Gotland registrerade både nitrotoluener och dinitrotoluener som verifierats med kemiska analyser. Halten dinitrotoluen visade sig vara mycket högre än vid tidigare mätningar.
Abstract FOA has, on behalf of the Defence Material Administration, examined if IMS-instruments (RAID-1) can be used when measuring substances emitted by explosives. In these investigations, the air pollution in ammunition supplies was analysed by means of GC/MS, at the same time as the measured values from the IMS-instruments were registered. Previous measurements, in Boden and in Skåne, have shown that the air pollution in ammunition supplies was mainly composed of nitroltoluenes, terpenes and very low concentrations of dinitrotoluenes. Guided by these results, the RAID-instruments were programmed with a library of "nitrotoluenes" so that they could recognise and measure these substances. The measurements carried out in ammunition supplies on Gotland registered both nitrotoluenes and dinitrotoluenes, as confirmed in chemical analayses. The concentrations of dinitrotoluene proved to be much higher than in previous measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182