Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Blunt-nosed projectile perforation of target plates.

Blunt-nosed projectile perforation of target plates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-10
Rapportnummer: (FOA-R--99-01181-310)
Nyckelord Projektilgenomträngning, målplåtar, analytisk modellering, projectile perforation, target plates, analytic modelling
Sammanfattning En ny modell föreslås för bestämning av stela trubbnosiga projektilers genomträngning av sega målplåtar vid vinkelräta anslag mot målytan. Detta utgör en naturlig utvidgning av en nyligen föreslagen modell för spetsiga projektiler. Det främsta syftet är att använda modellen som ett liten men viktig del i stora program för värdering av verkan och sårbarhet, som exempelvis LIBRA. Sådan tillämpning kräver att modellen är analytisk och enkel. Ett annat syfte är att få en metod att beräkna energiförbrukningen när splitter tränger igenom vittnesplåtar eller sårbara (vitala) komponenter i komplexa mål. En del äldre experimentella resultat redovisas, vilka stöder modellen, men mycket mera experimentellt arbete behövs.
Abstract A new model is proposed to predict rigid, blunt-nosed projectile perforation of target plates for normal impact against the target surface. This is a logical extension of a recently suggested model for sharp-nosed projectiles. The main purpose is to use the model as a small but important part in large computer programs for assessment of effects and vulnerability of complex targets, for instance the program LIBRA. Such application requires a model that is analytic and simple. Another purpose is to obtain a way of determining the energy consumption when BAD (Behind Armour Debris) particles perforate witness plates or vulnerable (vital) components in complex targets. A few old experimental results which support the model are reported, but much more experimental work should follow.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182