Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An interactive analysis and visualization tool for hydroacoustical applications.

An interactive analysis and visualization tool for hydroacoustical applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindström Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-26
Rapportnummer: (FOA-R--99-01186-409)
Nyckelord Undervattensakustik, data analys, beamforming, lobformning, visualisering, grafiskt användargränssnitt, matlab, objekorienterad programmering, underwater acoustics, data analysis, beamforming, visualization, graphical user interface, matlab, object-oriented programming
Sammanfattning Ett grafiskt användargränssnitt till ett hydroakustiskt signalbehandlingsbibliotek, utvecklat på FOA, har utformats och implementerats. Gränssnittet används för filtrering och analys av uppmätta data från t.ex. hydroakustiska sensorer och är gjort så att det underlättar val av datamängder, signalbehandlingsalgoritmer, styrparametervärden, samt visualiseringar av resultaten. En objektorienterad struktur har använts, som förenklar framtida komplettering med nya algoritmer. En ny visualiseringsmetod för resultat från tvådimensionella antenner föreslås. Utformningen av det grafiska gränssnittet är enkel, konsistent och igenkännlig, och dess användningssätt demonstreras med experimentella data.
Abstract A Graphical User Interface (GUI) has been designed and implemented for an underwater acoustic signal processing package developed at FOA. The GUI is used for filtering and analysis of measured data from e.g. hydroacoustic sensors and is constructed to simplify the choice of data sets, processing algorithms, control parameter values and visualizations of the results. By an object-oriented approach, future inclusion of new algorithms is simplified. A new visualization method concerning two dimensional array results is proposed. The design of the GUI is simple, consistent and easy to apply, and the use of the GUI is demonstrated using experimental data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182