Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High strength concrete beams subjected to impact loading - An experimental stydy.

High strength concrete beams subjected to impact loading - An experimental stydy. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ågårdh Lennart, Magnusson Johan, Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01187-311)
Nyckelord Höghållfast betong, kvasistatisk belastning, impulslast, fallvikt, high strength concrete, quasi static loading, impact loading, drop weight
Sammanfattning Rapporten innehåller resultat från en experimentserie på 8 identiska betongbalkar belastade kvasistatiskt och med fallvikt. Betongen hade en kubhållfasthet (150 mm kuber) om ca 112 MPa vid provningstillfället. Syftet med experimenten var att erhålla underlag för datorsimuleringar med olika numeriska modeller. Tre balkar fritt upplagda med dimensionerna 4.2 x 0.17 x 0.34 m, längsgående armering och byglar belastades kvasistatiskt under utböjningsstyrning tills brott uppträdde. Utböjning, töjningar och belastning registrerades kontinuerligt. Brottmod och sprickutveckling dokumenterades med foton. Resultaten användes för bedömning av böjstyvhet och brottnivå hos den kvasistatiskt belastade balken Fem identiska balkar belastades med en fallvikt med massan 718 kg, som träffade mittsektionen på den fritt upplagda balken med en hastighet om ca 6,7 m/s. Utböjningen i mittområdet registrerades med en 16 mm höghastighetskamera med 1000-1500 bilder/sek. Töjningar i nedre armeringslagret, och accelerationen på överytan nära träfflinjen registrerades. Fallviktens hastighet, som funktion av tiden strax före och under belastningsprocessen registrerades med en särskild mätutrustning. Brottmod, sprickutveckling och förskjutningshistorien dokumenterades för att användas vid numeriska simuleringar.
Abstract The report contains information on a test series of eight identical concrete beams subjected to quasistatic and impact loading. The concrete used had an unconfined 150 mm cube compression strength of 112 MPa at the time for the test. The purpose of the test was to obtain data for computer simulations with various numerical models. Thus three beams (dim. 4.2 x 0.17 x 0.34 m) with longitudinal reinforcement and stirrups were loaded quasistatically under displacement control until failure. Displacements, strains and load recordings were made. Failure mode and crack developments were documented with photos. The results were used to estimate the bending stiffness and failure level of the beams loaded quasistatically. Five identical beams were loaded with a drop weight of 718 kg, striking the n-fiddle section of the beams with a velocity of around 6.7 m/s. The displacements were registered with a 16 mm high speed film camera with 1000- I 500 frames/sec. Strains in the bottom reinforcement bars and acceleration at the top surface of the beam close to the striking line were recorded. The velocity time history of the drop weight were recorded just before and during the loading process with a special recording device. The failure mode, crack development and displacement time history were documented for numerical simulations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182