Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intryck från Mekövning Syd - 99.

Intryck från Mekövning Syd - 99. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Claesson Ola
Ort: Umeå
Sidor: 2
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-23
Rapportnummer: (FOA-R--99-01188-865)
Nyckelord Tekniskt skydd, C-skydd, sanering, technical protection, C-protection, decontamination
Sammanfattning Författaren hade förmånen att få observera NBC-momenten under Mekövning Syd - 99, på inbjudan av Totalförsvarets Skyddsskola (SkyddS). Föreliggande rapport listar de intryck, frågor och slutsatser deltagandet gav upphov till.
Abstract The author had the pleasure to observe the NBC-protection aspects of "Mechanised Exercise South - 99", as an invited guest of the National NBC-Defence School. The report describes the experiences and lists impressions, questions and reflexions that arose from the observed procedures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182