Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysisk belastning vid räddningsarbete i tunnlar.

Fysisk belastning vid räddningsarbete i tunnlar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danielsson Ulf, Leray Henri
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-06
Rapportnummer: (FOA-R--99-01192-720)
Nyckelord Andningsgas, skyddsbeklädnad, klimat, värmebalans, subjektiv belastning, datorsimulering, respiration gas, protection garment, climate, heat balance, perceived exertion, simulation
Sammanfattning Räddningsarbete i tunnel har simulerats. Arbetet bestod i att hämta och transportera skadade på en räddningsvagn ur en 540 m lång tunnel. Inledande studie hade visat att uthålligheten hos brandmännen var låg när de själva valde räddningstempo. Under efterföljande försök drog därför två brandmän vagnen med hastigheten 1,0 m/s. Varje brandman deltog fyra gånger och bar antingen tjock branddräkt (RB90) eller marinens sjöstridsdräkt (SSD93) samt andades från tryckluftsapparat (Interspiro) eller syrgasapparat (Dräger BG4). Klimatet i tunneln var 12°C och 45% rh. Under knappt två timmar gjorde de två brandmännen fyra insatser där en person räddades vid varje insats. Brandmännens metaboliska effekt, rektaltemperatur, vätskeförlust, hjärtfrekvens och upplevd ansträngning och temperatur mättes. Effekten var i genomsnitt 462W. Medelpulsen var högst för RB90+luft (130 slag/min) och lägst för SSD93+syrgas (117 slag/min). Syrgas tycks ge minst 5 slag/min lägre puls än tryckluft. Viktförlusten var högst för RB90+luft (1,9 kg) och lägst för SSD93+luft (1 kg). Såväl dräkt som andningsgas påverkade viktsförlusten signifikant. Höjningen i rektaltemperatur var signifikant högre för RB90 än för SSD93. Temperaturen i ansiktet var cirka 4°C högre med syrgasapparat. Temperaturen på den inandade gasen upplevdes också som signifikant varmare än då tryckluftsapparaten användes. Kroppstemperaturen uppplevdes som signifikant varmare för RB90 än för SSD93. Simuleringar på dator baserade på dessa resultat visar att transporten bör ske med motordrivet fordon för att öka räddningskapaciteten och minska den fysiska belastningen på räddningspersonalen. Fordonet bör dessutom kunna kyla brandmännen för att minska risken för värmeutmattning.
Abstract Rescue has been simulated in a 540 m deep tunnel. The mission was to transport victims to the tunnel opening on a rescue cart. Initial tests had revealed low endurance at self-paced rescue intensity. So during the main tests the cart was pulled at a speed of 1,0 m/s by two firemen. They wore protective turnouts and used breathing apparatus. Each fireman participated four times wearing either a thick fire turnout (RB90) or a navy combat uniform (SSD93) breathing either compressed air (Interspiro) or oxygen (Dräger BG4). The tunnel climate was 12°C and 45% rh. In two hours four missions were completed with one victim rescued each time. The metabolic power demand was measured as well as rectal temperature, body weight loss, heart rate and perceived exertion and temperature. The mean metabolic power was 462 W. Highest average heart rate was obtained for RB90+air (130 beats/min) while the lowest was for SSD93+oxygen (117 beats/min). Breathing oxygen seems to reduce heart rate with at least 5 beats/min compared with compressed air. RB90+air produced greatest body weight loss (1,9 kg) while SSD93+air caused a loss of 1 kg. Both ensemble and respiration gas contributed significantly to the weight loss. Rise in rectal temperature was significantly higher for RB90 than SSD93. Oxygen apparatus produced about 4°C higher face temperature than compressed air did. Breathing temperature was also rated as significantly warmer. RB90 was considered significantly warmer than SSD93 in respect of body temperature. Computer simulations show that a motor vehicle should be used to reduce physical load and increase rescue capacity. Such a vehicle should also deliver cool air for garment ventilation to reduce the risk of heat exhaustion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182