Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Indikeringsprov med senapsgas/klorbensen.

Indikeringsprov med senapsgas/klorbensen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olofsson Göran, Lindberg Gösta
Ort: Umeå
Sidor: 11
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--99-01193-862)
Nyckelord Senapsgas, klorbensen, indikering, mustard gas, HD, chloro benzene, detection
Sammanfattning Rapporten redovisar resultaten från försök för att utröna om en blandning av senapsgas och klorbensen har egenskaper som gör att resultatet vid indikering påverkas jämfört med vad som gäller för ren senapsgas. Det föreligger inte något hinder från indikeringssynpunkt att blanda senapsgas med klorbensen. Klorbensen kan komma att under extremt höga koncentrationer ge utslag för nervgas på CAM, men detta har knappast betydelse då man för att se detta måste slå över till nervgasläget. Detta torde inte vara aktuellt vid övning med senapsgas.
Abstract The report shows the results from detection trials with a mixture of mustard gas (HD) and chlorbenzene. The purpose of the investigation was to see if the result is different when chlorobenzene is mixed with mustard gas compared to then it is not. We have found that there is no problem from a detection point of view to mix mustard gas with chlorobenzene. In very high concentration chlorobenzene might give a nerve agent readout on CAM (Chemical Agent Monitor), but this has no real significance, as the instrument must be in nerve agent (G) mode in order to make the observation and this is not likely during training with mustard gas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182