Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fullskaleförsök med armerade betongplattor i morän belastade med markstörvåg från detonerande bomber.

Fullskaleförsök med armerade betongplattor i morän belastade med markstörvåg från detonerande bomber. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Balazs Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-10-07
Rapportnummer: (FOA-R--99-01208-311)
Nyckelord Markstötvågsbelastning, nedgrävda konstruktioner, armerad betong, ground shock, buried structure, reinforced concrete, 23
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från ett fullskaleförsök med armerade betongplattor nedgrävda i morän. Armerade betongplattor med nominell tryckhållfasthet K30 belastades med markstötvåg från i mark detonerande bomber. Intresset har koncentrerats dels på den ostörda stötvågen som genereras i marken och dels då denna belastar konstruktionen. För att analysera de experimentella resultaten användes enkla approximativa formler för beräkning av plattornas hastighet, deformation samt den belastande tryck- och impulslasten. Dessa formler baseras på Drake-Little´s semi-empiriska formel för beräkning av den ostörda markstötvågen. En jämförelse mellan de registrerade och de beräknade markspänningarna med hjälp av Drake-Little´s formel visar mindre god överensstämmelse vad stötvågens amplitud beträffar. En jämförelse mellan de experimentella och de teoretiska resultaten, beräknade med hjälp av de härledda formlerna enligt interaktionsteorin, visar att överensstämmelsen är relativt sett god.
Abstract In this report results from full-scale experimental investigations of ground shock loading on concrete slabs are presented. Steel reinforced concrete slabs with nominal compressive strength of 30 MPa were subjected to ground shock from buried bombs. Both the free field behaviour and the interaction with the structure have been studied. Simple equations were used to analyse results from experiments, considering deformations and velocity of concrete slabs as well as pressure and impulse loading on the structure. These expressions are based on Drake-Little´s semi empirical equations of the behaviour of free field ground shock propagation. A comparison between the measured and the calculated values for the free field pressure shows a poor agreement. The experimental behaviour of the structure shows good agreement with the calculations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182