Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Svenska röster om informationskrigföring - Resultat från en intervjuserie

Svenska röster om informationskrigföring - Resultat från en intervjuserie Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fylkner Malin, Lewerentz Birgitta, Mittermaier Eva, Eriksson E Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-01212-170)
Nyckelord informationskrigföring, IT-säkerhet, IT-vapen, logiska vapen, dataintrång, IT-relaterade hot, information warfare, IT security, IT weapons, logical weapons, computer intrusion, IT related threats, 12
Sammanfattning Studien har sin upprinnelse i den s.k. Nässlingen-övningen som hölls den 24-26 september 1997. Som ett resultat av övningen, vilken FOA stod som arrangör av, identifierades behovet av att studera informationskrigföringshotet närmare. Under tiden maj-september 1998 genomfördes en intervjuserie med syfte att generera underlag till en utförlig analys av de framväxande IT-relaterade hoten. Intervjuerna, 13 till antalet, vände sig till personer med insikt i olika delar av problematiken - såväl tekniskt och legalt som inom underrättelseverksamhet och traditionellt försvar. Rapporten återger i en sammanfattande "referatform" de synpunkter och kommentarer som förmedlades till oss. Rapportens struktur följer vårt frågeunderlag vilket innehöll följande teman: 1)IT-utveckling och IT-säkerhet,II) IT-brottslighet, tekniska medel och IT-incidenter,III) Aktörer och intentioner, IV) IW-situationer.
Abstract This study originales from a workshop on Nässlingen 24-26 September 1997. As a result of the workshop, which was organised by FOA, the need fore more in-depth studies of information warfare were identified. During may - September 1998 a number of interviews were conducted in order to get a basis for detailed analyses of emerging IT related threats. the 13 interviews were conducted with people knowledgeable about aspects of the problem - in technical and legal areas as well as in intelligence and defence. The report presents a summary of the views and comments given to us. The structure of the report follows the questionnaire topics: 1) IT development and IT security, 2) IT crimes, technical tools and IT incidents, 3) attackers and intents, 4) IW scenarios.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182