Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High power microwave (HPM) detectors.

High power microwave (HPM) detectors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Madsen Kent
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01213-612)
Nyckelord HPM detektor, HPM, Högeffekt pulsad mikrovåg, HPM detector, HPM, high power microwave, I3402
Sammanfattning Denna rapport om detektorer för Högeffekt Pulsad Mikrovåg (HPM) beskriver en bakgrund till behovet, principer samt applikationer för HPM-detektorer. Den möjliga marknaden skisseras. Två olika huvudkoncept beskrivs, varav det ena baseras på mikrovågsöverslag i smala spalter i metallplattor och det andra på jonisering av gas i lysrör. Båda dessa koncept för HPM-detektorer har patentsökts och svenska patent har beviljats för båda koncepten. Experimentella prototyper p å HPM detektorer har tagits fram på FOA och ett antal experiment har utförts vid olika frekvenser och effektnivåer. Experiment visar hittills endast delvis funktion av de patentsökta HPM-detektorerna för dessa första prototyper. Rapporten avslutas med förslag till fortsatt verksamhet och prototypframtagning, i syfte att klarlägga funktion av HPM-detektorer för taktiskt sett relevanta hotfältstyrkor och frekvenser. De passiva versionerna av slitsdetektorn och lampdetektorn har visat sig fungera, men problemet som återstår att lösa är att få en detektor som ger larm vid fältstyrkor som betraktas som farliga ur sabotagesynpunkt.
Abstract This report on High Power Microwave (HPM) detectors contains a background, the principles and some applications of HPM-detectors. The potential market is also outlined. Two basic concepts of HPM-detectors are described in this work, one of them operates on the principle microwave breakdown in narrow slots and the other one on the high power microwave ionization of a gas in ordinary tube light lamps. Both concepts have been described in applications for patent which have been filed to the Swedish Patent Bureau and they have also been approved as Swedish patents. Experimental prototypes of HPM detectors have been made at FOA and a number of different experiments have been performed at different frequencies and power levels. These experiments indicate only partial functionality of the first detector prototypes but preliminary conclusions and suggestions for further investigations and prototyping conclude the report. The passive versions of the slot detector and the light lamp detector are shown to operate, but the field strength levels needed for the detector "turn on" are so far quite high compared with the threat levels considered for tactical HPM-sabotage scenarios.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182