Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätning av målekostyrka.

Mätning av målekostyrka. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustavsson Lars, Ståhlsten Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-01214-409)
Nyckelord Målstyrka, hydroakustisk, target strength, 64
Sammanfattning I rapporten redovisas en bedömning av möjligheterna att mäta målstyrka på torpeder. En lämplig mätuppställning och mätmetod diskuteras och föreslås, innebärande att mätobjekt, sändare och mottagare sänks ner från en båt med sändaren och mottagaren fäst på utriggare. Detta provades vid en mätning av den monostatiska målstyrkan hos en monostatiskt reflekterande sfär (diameter 22 cm), som har en målstyrka av samma storleksordning som en torpedkropp. Inverkan av reflexer från yta och botten samt sjöbrus på mätningen diskuteras.
Abstract In this report the possibilities to measure the target strength of torpedoes are judged. A suitable measuring configuration and measuring method are discussed which means that specimen, projector and hydrophone are submerged from a boat with the projector and hydrophone fixed on an outrigger. This measurent method was tested on a monostatic reflecting sphere (diameter 22 cm), which has a target strength of the same magnitude as a torpedo body. Influences of reflections from surface, bottom and sea noise are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182