Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Svåra påfrestningar på samhället - konsekvenser för hälso- och sjukvården inom Socialstyrelsens ansvarsområde.

Svåra påfrestningar på samhället - konsekvenser för hälso- och sjukvården inom Socialstyrelsens ansvarsområde. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Jan-Erik, Andersson Ariane
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-10-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01220-240)
Nyckelord kris, svåra påfrestningar, katastrof, hälso- och sjukvård, crise, catastrophy, preparedness, health-care, 14
Sammanfattning Behovet av särskilda åtgärder mot "svåra påfrestningar" inom hälso- och sjukvården har analyserats. En slutsats är att det finns anledning att utveckla en bättre förmåga att beskriva och bedöma sjukvårdens förmåga i olika situationer. En annan slutsats är att man i första hand bör inrikta sig på åtgärder som ökar möjligheterna att kraftsamla och utnyttja befintliga resurser, t. ex. utveckling av nätverk, rutiner och standards samt legala och administrativa instrument och beslutsordningar som möjliggör en effektiv nationell omfördelning av resurser. Stor vikt bör också läggas vid utveckling av möjlighet, förmåga och mental beredskap att prioritera resurser och patienter i situationer då alla skadade inte kan ges en medicinskt adekvat behandling inom "normala" tidsrarnar. För materiella investeringar framstår det som särskilt angeläget att förbättra kommunikationsmöjligheterna för sjukvårdens katastrofledning och att i arbetet med att säkra sjukvårdens tekniska försödning även beakta den vård eller omsorg som bedrivs i annan miljö än på landstingens akutsjukhus.
Abstract The need for improved planning within the health-care sector for certain extreme crisis has been analysed. The main conclusion is that one should concentrate on measures to improve the utilization of existing resources and the crisis management capability. It is also important to develop better methods to describe the existing to cope with different types of crisis. On the material side it seems urgent to improve the communications facilities for crisis management and to continue the work to secure electricity and other technical support for the health care.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182