Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erfarenheter av övergripande ledning vid kris. En sammanställning av dokumenterade erfarenheter från kriser i Sverige under 1990-talet.

Erfarenheter av övergripande ledning vid kris. En sammanställning av dokumenterade erfarenheter från kriser i Sverige under 1990-talet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hartoft Percy, Nilsson Anna
Ort: Stockholm
Sidor: 119
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-21
Rapportnummer: (FOA-R--99-01225-505)
Nyckelord kris, krishantering, ledning, krisledning, kommun, länsstyrelse, crisis, crisis management, municipal management, lower regional management, 14
Sammanfattning Sammantaget har 25 händelser under 1990-talet analyserats och som grund för bedömningen av vilka av dessa som skulle tas med i rapporten diskuteras begreppen kris respektive övergripande ledning. I rapporten redovisas de dokumenterade erfarenheterna av övergripande ledning i samband med sex kriser som inträffat i Sverige under 1990-talet. Erfarenheterna redovisas i termerna: Krislednings- och beredskapsorganisation, övning och utbildning mm Samordning av resurser och insatser samt prioritering. Samverkanspartners och samverkansmönster. Informationsarbetet. Redovisade erfarenheter, uppföljning/utvärdering.
Abstract On the whole the report analyses 25 incidents during the 1990´s. It discusses the terms of crises and overall management as a base for selecting those incidents that should be included in this report. The report shows experiences from the overall management in connection with six crisis in Sweden the last ten years. The experiences is listed in terms of: Crisis management and organisational preparedness, exercises and education Co-ordination of recourses, efforts and priorities Co-ordination partners and pattern of co-ordination Information Results of gained experiences

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182