Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Characterization of liquid crystal components - Development of methods.

Characterization of liquid crystal components - Development of methods. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kariis Hans
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-10-25
Rapportnummer: (FOA-R--99-01226-612)
Nyckelord laser protection, liquid crystal, transmission, attenuation, switching speed, angle of incidence, laserskydd, vätskekristall, laser, transmission, dämpning, omslagstid, infallsvinkel, 31, E3021
Sammanfattning Användningen av lasrar i många militära och civila system medför ett ökat hot mot optiska sensorer och mänskliga ögon. En lovande metod att skydda sig mot detta är att använda slutare baserade på vätskekristallteknik. Vid FOA har det utvecklats metoder att karakterisera sådana slutare, av både "twisted nematics"- och "ferroelectric liquid crystal"-typ. I denna rapport redogörs för karakteriseringsmetoder, inkluderande mätningar av: transmission i det öppna tillståndet, dämpning i det slutna tillståndet, omslagstider, spektrala egenskaper samt ljusets infallsvinkels betydelse.
Abstract The use of lasers in military and civilian applications implies an increased threat to optical sensors as well as human eyes. One promising protection approach is the use of liquid crystal shutters. At FOA, methods have been developed to characterize liquid crystal shutters based on both "twisted nematics" and "ferroelectric liquid crystal" techniques. In this report, characterization methods are described, including measurements of; transmission in the open state, attenuation in the closed state, switching speed, spectral properties and the influence of the incidence angle.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182