Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Final report on the collaboration in camouflage assessment between Sweden and Austria.

Final report on the collaboration in camouflage assessment between Sweden and Austria. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyberg Sten, Bohman Lars
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01239-615)
Nyckelord kamouflage, värdering, terräng, textur, optik, infraröd, signaturanpassning, camouflage, assessment, terrain, texture, optical, infrared, signature supression, 33, E3016
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar och redovisar ur svenskt perspektiv resultaten från ett samarbete mellan FOA och BMLV i Österrike inom området värdering av kamouflage. Samarbetet har formellt varit treårigt med start 1997 men började med informella kontakter 1995. Huvuddelen av arbetet har i Österrike genomförts av forskningsinstitutet Joanneum Research, Graz. De uppsatta målen har i huvudsak uppnåtts. Grupperna har var sitt mjukvarubaserat hjälpmedel för att kunna medverka i värderingen av signaturanpassningsåtgärder inom det optiska området. Verktygen får ses som hjälpmedel i värderingsprocessen. Några absoluta mätresultat är svåra att få. Däremot kan jämförelser göras mellan olika alternativ. Utbyte har förekommit av idéer, rapporter, mjukvara och bilddatabaser samt olika resultat. Samarbetet har varit mycket givande och inneburit stora fördelar för FOA:s verksamhet inom området.
Abstract This report summarises and describes from a Swedish perspective the results from a collaboration between FOA and BMLV in Austria in the area of camouflage assessment. The collaboration has formally been set up for three years but started with informal contacts 1995. The main part of the job in Austria has been done by the research institute Joanneum Research in Graz. The goals decided on have in principle been reached. Each group now has a software based tool, able to participate in the process of assessing different signature reduction measures in the optical area. The tools will only be part of the assessment process. Absolute results are difficult to reach. However, comparisons can be made between different alternatives. The collaboration has resulted in an extensive exchange of ideas, reports, software and image data sets together with various kinds of results. The collaboration has been very fruitful and implied big advantages for FOA work within the research area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182