Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande studier av uppföljning och analys för ledning av den framtida marina striden.

Inledande studier av uppföljning och analys för ledning av den framtida marina striden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thorstensson Mirko, Morin Magnus, Jenvald Johan, Axelsson Markus
Ort: Linköping
Sidor: 16
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01240-505)
Nyckelord MIND, rekonstruktion, visualisering, träning, utbildning, datorstödd analys, uppdragshistorik, MIND, reconstruction tool, visualisation, taskforce training, computer-supported analysis, mission history
Sammanfattning Som ett led i att utveckla ledningsförmågan i den framtida striden i marin miljö har studier och försök genomförts för att utreda om tidigare utvecklad metodik och teknik för uppföljning, träning och analys inom armén och räddningstjänsten är anpassningsbar för tillämpning inom marinen. Uppdraget innebar forskning med två huvudinriktningar: utveckling av ett rekonstruktionsverktyg för visualisering av verksamhet vid fartygsförband, och registrering och rekonstruktion av verksamhet vid amfibieförband. Under dessa inledande studier har MIND utvecklats för att kunna hantera information från några av de idag befintliga registreringssystem som finns inom marinen. Presentationsdelen i MIND har utvecklats för att kunna fungera som ett maringemensamt visualiseringsverktyg, MIND Marin. Karthanteringen har utvecklats för att även kunna hantera de vektorkartor som används inom flottan. Konverteringsprogram har implementerats för att kunna integrera HANNALYS- information från flottans HANNA-system samt registrerad information från navigationssystemet TRANSAS som används inom kustartilleriet. Inledande försök med att visualisera taktisk information i form av räckviddscirklar och kontaktlinjer har genomförts. Resultaten visar att MIND är en plattform för ett maringemensamt analys- och uppföljningsstöd, med generella metoder som är användbara för både flottan och kustartilleriet, med kapacitet att utöka informationsinnehållet i den omvärldsbeskrivning som ligger till grund för analys och utveckling av bland annat taktik, teknik och organisation.
Abstract As means of developing command and control for future naval battles we have analysed the adaptability of methods and tools developed for reconstruction, training and assessment of taskforces. Our initial research focus on two main subjects: development of a reconstruction tool for visualisation of naval activities; and registration and reconstruction of amphibious battalions. During the initial studies the MIND-system was adapted to integrate information from existing information systems in the Swedish Marine. The MIND-system presentation tool was further developed to serve as an all-marine visualisation tool. The map tool was enhanced to utilise vector maps in use by the Swedish Navy. Conversion programs were developed to integrate information from the Navy´s HANNA system and the navigation system TRANSAS used by the Coastal Artillery. Trials concerning visualisation of tactical information like range circles and possible contacts was also performed. The results shows that MIND is an all-marine analysis and development support system, implementing general methods usable for both naval and amphibious units, with capacity of increasing the degree of available information building the basis for analysis and development of tactics, techniques and organisation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182