Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The use of simulators in military rotor aviation.

The use of simulators in military rotor aviation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Castor Martin
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01241-706)
Nyckelord simulators, military rotor aviation, situation awareness, tactical decision making, 500, E 5022
Sammanfattning Attackhelikoptern blir troligen Försvarsmaktens nästa val vad gäller införskaffandet av nya flygande vapenplattformar. Den aktuella rapporten behandlar simulatorer för dessa helikoptrar. Eftersom definition simulator täcker ett stort antal träningshjälpmedel så presenteras ett kategoriseringsramverk i rapporten. Existerande ramverk fokuserar på teknisk komplexitet, medan det föreslagna betonar de färdigheter som flygförarna förväntas träna med dessa träningshjälpmedel. Med utgångspunkt i det föreslagna ramverket diskuteras frågan om vilka simulatorer som är mest kostnadseffektiva. I ett försök med en relativt enkel helikoptersimulator studeras en intressant del av ramverket. Försökspersonerna var 8 aktiva helikopterpiloter från Försvarsmaktens Helikopterflottilj. Resultaten antyder att viktiga färdigheter såsom taktiskt beslutsfattande och samordning kan tränas utan att använda de dyraste och mest tekniskt komplexa simulatorerna.
Abstract The attack helicopter is probably the Swedish Armed Forces´ next acquisition of a new major flying weapon platform. The present study concerns simulators for this type of helicopter. With the definition simulator being applicable to a wide range of devices a framework for categorization is proposed. Where existing frameworks focus on technical complexity this framework emphasizes the skills the pilots are intended to train in the simulator. Originating in how simulators place themselves in the framework, the question of what simulators are most cost effective appears. An attempt to shed light on an interesting part of the framework is made with an explorative study concerning pilots using a relatively simple simulator. The participants were 8 active helicopter pilots from the Armed Forces Helicopter Wing. Results indicate that the training of important skills, like tactical decision making and cooperation, could be trained without having to resort to high-end simulator installations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182