Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av prov med ny dimspridare.

Analys av prov med ny dimspridare. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Rolf
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-10
Rapportnummer: (FOA-R--99-01243-616)
Nyckelord vattendimma, skyddsdimma, water mist, 33, E3739
Sammanfattning Vattendimma kan användas till att dölja försvarets plattformar för optiska sensorer, t ex IR-målsökare. Dimman kan starkt reducera den optiska transmissionen såväl inom det visuella som inom IR-området. Med nuvarande teknik sprids dimman genom att vatten under högt tryck pressas genom flera munstycken med små hål. Tekniken har successivt förbättrats under ett antal år. Projektet Ny Dimspridare, finansierat av FOA innovationsråd, visade att dimma kan genereras på ett nytt sätt. Metoden innebär att en volym vatten (några liter) slungas ut med hög hastighet önskad riktning med hjälp av en vattenkanon. Vattnet finfördelas p g a friktionen mot omgivande luft till små droppar av lämplig storlek. Ett uppdrag från Totalförsvarets Skyddsskola i Umeå gjorde det möjligt att analysera resultat från gjorda prov, framför allt från de proven där samtidig registrering gjordes visuellt och med termisk IR. Dessa analyser redovisas i denna rapport. Dessutom redovisas preliminära resultat från ett försök med dimma spridd på ett alternativt sätt som samtidigt erbjuder både fjärrutläggning och kontinuerlig dimma.
Abstract Water mist can be used for obscuration of an object in the battlefield for instance against an IR target seeker. The water mist will strongly reduce the optical transmission as well in the visual as in the thermal IR range. The standard method to generate water mist is by high pressure force water through nozzles with small holes. The method has been improved during a number of years. In the project "New mist generator", financed by FOA Innovation Committee, a new method to generate water mist has been invented. The water mist is generated by launching water, approximately 2 litres, by means of a water cannon, at such a high velocity that the water atomises into small liquid droplets due to the air friction forces. A commission from the National NBC-Defence School made it possible to analyse the results from field experiments, especially these experiments where simultaneous measurements were done in both the visual and thermal IR range. These analyses are shown in this report. In addition, preliminary results from a field experiment with yet another method to generate mist, which offers both continuity and long range delivery, are reported.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182