Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från "17th International congress of heterocyclic chemistry" i Wien augusti 1999.

Reserapport från Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Goede Patrick, Latypov Nikolai
Ort: Stockholm
Sidor: 6
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01246-310)
Nyckelord heterocykel, syntes, NMR, TNT, heterocycle, syntesis, NMR, TNT, 21
Sammanfattning Rapporten diskuterar och redovisar det material som bedömdes som intressant vid "17th International Congress of Heterocyclic Chemistry" i Wien. Mötet var inriktat mot heterocyklisk kemi i allmänhet, men innehöll även intressant ny metodologi och en del direkt relaterade bidrag.
Abstract The report contains material of special interest from the "17" International Congress of Heterocyclic Chemistry"in Vienna. The meeting was directed towards general heterocyclic chemistry, but new methodology anddirect applied work in the field of energetic materials was also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182