Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ignition of double base propellant using exploding foils. Experimental study.

Ignition of double base propellant using exploding foils. Experimental study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-23
Rapportnummer: (FOA-R--99-01251-310)
Nyckelord ETC, exploderande folier, exploding foils, 22
Sammanfattning En metod att tända dubbelbaskrut med hjälp av exploderande folier har provats experimentellt. En laddning tillverkas genom att limma tre stycken 0.15 mm tjocka skivor av dubbelbaskrutet NK 1287 på en aluminiumfolie. Laddningen placeras i en enkel kanon och ansluts därefter till ett elektriskt pulsaggregat. När pulsaggregatet laddas ur exploderar aluminiumfolien och avsikten är att den därvid utvecklade energin ska tända krutet. Vid urladdningen registreras projektilens rörelse med en Imacon-kamera i streak mode. Samtidigt mäts spänning över och ström igenom aluminiumfolien. Analysen av mätresultaten är en jämförelse mellan den elektriskt tillförda energin och projektilens rörelseenergi. Mätningarna tyder på att krutet tänder i vissa experiment. Upptändningen är dock ej så pass homogen och kontrollerad som vi hade önskat. En trolig förklaring till detta är ett för lågt tryck runt krutet vid urladdningen orsakad av en för tidig acceleration av projektilen.
Abstract A method to ignite double base propellant with the aid of electrically exploding aluminum foils is experimentally tested. A special propellant charge is constructed of three 0.15 mm thick sheets of the double base propellant NK1287 attached to an aluminum foil. The charge is mounted in a simple gun specially designed for the experiment. A capacitor bank is thereafter discharged through the foil which then explodes. The intent is that the heat from the exploding foil shall ignite the propellant. The resulting movement of the projectile is registered with an Imacon camera in streak mode. Voltage over and current through the foil is also measured. The analysis of the results is a comparison between electrical energy delivered to the gun and the kinetic energy of the projectile. The measurements indicate that the propellant in some cases is ignited, but not as homogeneously as was intended. A probable cause to this is a too low pressure around the charge caused by a pre-ignition motion of the projectile.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182