Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mechelle Viewer - A LabVIEW program for rapid monitoring of spectral structures.

Mechelle Viewer - A LabVIEW program for rapid monitoring of spectral structures. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hore Nathan, Launila Olli
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01253-310)
Nyckelord LabVIEW, CCD, spektrograf, spektrometer, spektroskopi, LabVIEW, CCD, spectrograph, spectrometer, spectroscopy, 21
Sammanfattning Ett program för on-line visning av spektra har skrivits i LabVIEW 4.1 för att användas tillsammans med befintlig mjukvara för en Mechelle 900 UV-NIR spektrograf. Programmet har testats och dess grafiska gränssnitt har befunnits öka spektrografens användbarhet väsentligt. Programmet körs i PC-miljö (Windows 95/98/NT) och arbetar genom att löpande visa filer producerade av Mechelle spektrografens egen mjukvara. Programmet har testats med CCD exponeringstider på 300 ms och längre, och dess tidsupplösning är enbart beroende av spektrografens egen mjuk- och hårdvara. All relevant programkod beskrivs i denna rapport.
Abstract A display program has been written in LabVIEW 4.1 to be used in conjunction with the existing software of a Mechelle 900 UV-NIR spectrograph. The program has been tested with the Mechelle spectrograph and greatly enhances the usefulness of the instrument due to its superior graphical capabilities. The program runs on a PC (Windows95/98 or Windows NT), and functions by immediately displaying recorded files produced from the existing Mechelle software. The program has been tested with CCD exposure times of 300 ms and longer, and is limited in time resolution only by the Mechelle software rather than any internal programming function. All relevant programming code is presented in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182