Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

INTERACT Edinburgh, september 1999.

INTERACT Edinburgh, september 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wikberg Per, Wikberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-03
Rapportnummer: (FOA-R--99-01254-505)
Nyckelord ISO, användarvänlighet, uppgiftsanalys, användargränssnitt, analys av slutanvändarens behov, graphical user interface, ISO, user interface, task analysis, usability, ISO, user need analysis, användarvänlighet, 500, uppgiftsanalys, E14361, användargränssnitt, analys av slutanvändarens behov, graphical user interface, user interface, task analysis, usability, user need analysis
Sammanfattning Reserapporten redogör för deltagandet i konferensen INTERACT ´99 vilken behandlade frågeställningar kring applikationer och metoder förknippade med människa-dator interaktion. Under konferensen presenterades och diskuterades ett antal frågeställningar som är av vikt och intresse för verksamheten i FOA´s stöd till försvarsmakten vid utvecklingen av moderna ledningssystem. Konferensen samlar en stor del av världsauktoriteten vilket för det till ett tillfälle att erhålla kvalificerad utbildning vid tutorials samt diskutera relevanta frågeställningar. Konferensen var uppdelad i två sektioner, en inledande del med workshops med tutorials och en avslutande del med presentationer av aktuell forskning och teknikutveckling. Rapporten innehåller sammanställningar, referat och kommentarer kring det som presenterades på konferensen. Huvudintrycken var en stark strävan efter standardisering och effektivisering av forskningsmetodik. Fokus i den forskning som presenterades var individnivå.
Abstract This travel report presents some impressions from the INTERACT´99 conference on human-computer interaction. At the conference a number of problems and research areas were presented which were of interest to FOA´s support to the armed forces´development of modern command and control systems. The conference was divided into two sections, one with tutorials and workshops and one with presentations of papers and posters. The report contains reviews, references and comments about the sessions/lectures. The main impressions from the conference were a strive after standardisation and time efficiency in the research methods. The focus of the presented research was at the individual level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182