Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framställning, provning och prestandaberäkningar för GAP-ADN-krut.

Framställning, provning och prestandaberäkningar för GAP-ADN-krut. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01257-310)
Nyckelord Krut, framställning, härdning, provning, termokemiska jämviktsberäkningar, Propellants, preparation, curing agent, testing, thermochemical equilibrium calculations, 21
Sammanfattning Preliminära försök har utförts i syfte att framställa och karakterisera krut med ammoniumdinitramid, ADN, som oxidationsmedel och med den energetiska polymeren glycidylazidopolymer, GAP, som bindemedel. Välhärdade krut kunde framställas med det trevärda härdningsmedlet Desmodur N-100. Krutens termiska stabilitet var tillfredsställande, men krutens slagkänslighet var hög. Ett krut med 47% ADN strängförbrändes. Det brann med ca 35 mm/s vid 10 MPa. Tryckexponenten i tryckområdet 0.9-2.4 MPa uppmättes till 0.99 och i området 5-18 MPa till 0.67. Termokemiska beräkningar visar på möjligheter att med ADN/GAP framställa kanonkrut med mycket högre prestanda än de man har i dag. För raketer visar resultaten på möjligheter att framställa lågsignaturkrut med höga prestanda. Mycket utvecklingsarbete återstår dock. Desmodur N-100 självpolymeriserar långsamt vid lagring. En angelägen uppgift blir att finna ett annat trevärt, ADN-kompatibelt härdningssystem, som är stabilare och mer väldefinierat.
Abstract Preliminary experiments have been performed with the aim to prepare and characterise propellants with ammonium dinitramide, ADN, as oxidiser and with the energetic polymer, glycidylazide polymer, GAP, as binder. Well-cured propellants could be prepared with the trifunctional isocyanate Desmodur N- I 00. Thermal stability of the propellants was good, yet the impact sensitivity was high. A propellant containing 47% ADN was strand burned with a burn rate of about 35 mm/s at 10 MPa. The pressure exponent in the regions 0.9-2.4 MPa and 5-18 MPa was 0.99 and 0.67, respectively. Thermochemical calculations show that it is possible to make gun propellants with much higher performance than those used currently while, for rockets, the results show possibilities to make high performance propellants with low signature. Much work is still to be done. Desmodur N-100 self polymerises on storage. Therefore it is important to find another ADN compatible curing system, which is more stable and better defined, than Desmodur N-100.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182