Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från "Tenth biennial coherent laser radar technology and applications conference".

Reserapport från Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Christer, Steinvall Ove, Olsson Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01263-408)
Nyckelord konferensanteckningar, coherent laser radar, conference minutes, 32, E3736, E3726
Sammanfattning Denna rapport summerar intryck från de mest intressanta bidragen från konferensen "Tenth Biennial Coherent Laser Radar Technology and Applications Conference" som hölls den 28 juni - 2 juli 1999 Mount Hood, Oregon, USA. Som framgår av titeln handlade konferensen om koherent laserradar. Försvarstillämpningar för koherenta laserradarsystem innefattar exempelvis smygande avståndsmätning för inmätning av mål, vibrometri för klassificering av mål, vindmätning för vapenkorrigering m.m. Några speciella iakttagelser som gjordes var: Det var relativt många bidrag om vibrometri för måligenkänning. Våglängden 1.55 mikrometer används allt mer för koherenta laserradarsystem Våglängden 2 mikrometer dominerar dock fortfarande. Rymdprojektet SPARCLE är nedlagt.
Abstract This report summarizes some observations of the most interesting contributions from tne conference "Tenth Biennial Coherent Laser Radar Technology and Applications Conference" held June 28tb - July 2 nd 1999 in Mount Hood, Oregon, USA. As can be interpreted from the title the conference regarded coherent laser radar. The military use of laser radars includes e.g. whispering ranging of targets, vibrometry for target characterization, wind measurement for weapon correction etc. Some special observations were: There were quite a few contributions concerning vibrometry for target characterization. The wavelength 1.55 mikrom is used more and more in coherent laser radar. The wavelength 2 mikrom still dominates though. The space project SPARCLE has been canceled.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182