Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optiska flygsensorer: Tredje flygprovserien

Optiska flygsensorer: Tredje flygprovserien Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Renhorn Ingmar, Carlsson Göran, Engquist Isak, Hallberg Tomas, Hågård Arne, Lindell Roland, Nelsson Claes, Persson Rolf
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-17
Rapportnummer: (FOA-R--99-01266-408)
Nyckelord 33, E3631
Sammanfattning Detta är en verksamhetsrapport som behandlar den tredje och sista flygförsöksomgången genomförd under tiden mars-maj 1999. I samband med försöken kartlades väder och atmosfärsförhållanden. Satellitdata och LIDAR-mätningar gav ytterligare underlag för lokala och storskaliga analyser. Sensorprestanda har uppmätts i samband med flygförsöken. Innehållet i genomförda flygprov beskrives i bilagor.
Abstract This progress report is dealing with the third and last airborne trial that was carried through during March-May 1999. In connection with these trials, atmospheric measurements and weather mapping were accomplished. Satellite data and LIDAR measurements gave additional support for both local and large scale analysis. Sensor performance was measured in connection to the trials. The trials are described in appendix.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182