Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental study of smoke evacuation in a model tunnel.

Experimental study of smoke evacuation in a model tunnel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ingason Haukur, Werling Per
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01267-311)
Nyckelord Tunnel, brand, rök, längsventilation, brandgasventilation, sikt, optisk densitet, modelltunnel, förbränningshastighet, tunnel, fire, smoke, longitudinal ventilation, exhaust ventilation, visibility, optical density, model tunnel, mass flow rate, 23
Sammanfattning Påverkan av längsventilation och effekten av termisk och mekanisk punktutsug via schakt i en modelltunnel studerades i denna rapport. Brandgasspridningen är dokumenterad och kvantifierad längs en 20 m lång, 2 m bred och 1 m hög modelltunnel. Tvärsnittsarean (1 x 2 m) motsvarar 1:8 av en fullskalig vägtunnel. Ena sidan av tunneln (20 m) var försedd med värmetåligt glas, detta för att kunna observera och dokumentera brandgasspridningen. Optisk täthet i brandgasen, temperatur, hastighet, syrekoncentration, förbränningshastighet och värmestrålning blev registrerad på ett antal ställen i tunneln. Brandförloppet var stationärt och försöken pågick i 12 minuter. Dessa data kan användas för validerig av CFD koder. Brandeffekten varierade från 30 till 80 kW, vilket motsvarar 5 till 15 MW i fullskala. Fotogen användes som bränsle i brandkärlet. Ventilationsschakten och lufthastigheten i tunneln varierades. Både termiska och mekaniska ventilationsschakt var monterade längs tunneln.
Abstract The present study show the influence of longitudinal ventilation on the efficiency of thermal and mechanical point exhaust ventilation in tunnels. Smoke spread were documented along a model tunnel measuring 20 m long, 2 m wide and 1 m high. The cross-section (1 x 2 m) is about 1:8 of a full-scale road tunnel. One side of the tunnel consisted of a fire resistant window glass. The window (20 m) was used to visually observe and document the smoke spread. The visibility in the smoke was measured at various locations using optical density meters. Temperatures, velocities, mass flow rates and radiation along the tunnel were also measured. These data can be used for validation of CFD codes. The fire source was stationary and each test was run for 12 minutes. The fire size varied from 30 to 80 kW, which corresponds to full-scale fires of 5 to 15 MW. The fuel for the pool fire was kerosene. The ventilation arrangement and the longitudinal velocities were varied. Exhaust shafts were -mounted along the tunnel, both thermal and mechanical. The exhaust flow rate varied between 0.1 m3/s to 2.7 m3/s which corresponds to 18 m3/s to 488 m3/s in full scale. The longitudinal velocities ranged from 0 to 2 m/s, which corresponds 0 to 5.6 m/s in full scale.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182