Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rapport från studieresa till USA och Canada februari-mars 1999.

Rapport från studieresa till USA och Canada februari-mars 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellström B Thomas, Sonden Anders, Wladis Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-14
Rapportnummer: (FOA-R--99-01272-721)
Nyckelord Trauma, traumasjukvård, traumaforskning, trauma care, trauma research, 53
Sammanfattning Under två veckor i månadsskiftet februari-mars 1999 genomfördes en studieresa till olika centra för traumasjukvård och -forskning i USA (San Diego, Berkely, Galveston, Pittsburgh) och Canada (Toronto). Fokus inriktades på 1) Organisation och genomförande av det akuta omhändertagandet av traumafall såväl prehospitalt som på sjukhusnivå; 2) Användandet av hypertona/hyperoncotiska resuscitationslösningar; 3) Användandet av inducerat hypotermi som behandlingsmodalitet vid trauma; 4) Endotelcellbiologi och trauma. Förutom den kunskapshöjande och kompetensutvecklande effekten av studiebesöken, knöts ett antal värdefulla kontakter. Ett embryo till internationellt forskningsnätverk skapades och värdefull forskningsmetodik hämtades hem.
Abstract An educational journey with visits to centra for trauma care and research in the USA (San Diego, Berkely, galveston, Pittsburgh) and Canada (Toronto) was undertaken during two weeks in late February and early March 1999. The interest was focused on 1) Organization and execution of trauma care at the prehospital and in-hospital levels; 2)Hypertonic/hyperoncotic resuscitation fluids; 3) Induced hypothermia as a therapeutic means in trauma; 4) Endothelial cell biology in trauma. Beside obvious educational value and the benefits of development of competence, valuable personal contacts were made. An international research network was started and knowledge of valuable research technology was acquired.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182