Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från kursen "Modern color vision issues in military operational environments" Vid CIMA - Centro de Instruccion de Medicina Aerospacial Madrid, Spanien 20-22 juli 1998.

Reserapport från kursen Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Patrik, Andersson Peter
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-03
Rapportnummer: (FOA-R--99-01273-706)
Nyckelord färgseende, färgseendetestning, operationella färgkrav och displayer, color vision, color vision testing, operational color demands and displays, 500, E5012
Sammanfattning Kursens syfte var att ge ökad förståelse för färgperception ur ett tillämpat militärt perspektiv men det fanns även inslag av neurofysiologiska diskussioner kring uppbyggnaden av ögats receptorer och hur den visuella processen sker upp till visuella kortex. Inom det tillämpade området hölls föredrag om vilka och hur många färger som var lämpliga att presentera på en datadisplay i ett militärt fordon. Det diskuterades även hur enskilda instrument bör färgkodas för att minimera tiden för avsökning av information. Ett problem idag kan vara laser och laserskydd som medför att operatören inte kan se vissa färger. I den operationella miljön finns en rad olika faktorer som kan samverka och därför medför försämrat färgseende. Exempel på sådana faktorer kan vara G-belastning, hypoxi, vibrationer och ljusförhålanden. Ett annat område inom färgseendet som diskuterades och demonstrerade var urvalsmetoder för testning av färgseende och för screening inom försvaret. Deltagarna (40 - 50 stycken) på kursen kom från Spanien, England, Frankrike, Holland, Norge, USA och Sverige och en stor del av dem var flygläkare.
Abstract Color perception was discussed from the perspective of applied military use. There were talks about how many colors that should be used on a display in a military vehicle and what colors should be used for special purposes (example: red for warning). Color coding affect the time it takes for the pilot or driver to find the exact instrument on the display that he is looking for. A problem discussed was the use of laser and laserprotection used by military personnel. Laser protection alters colors that can be a major problem in some situations. The environment for military persone contains other factors that can affect performance. Examples of such factors are G-load, vibration and different light conditions. Another topic discussed and demonstrated was screening. What instruments should be used? When can you state that a person has a color defect or when can you state that he doesn´t? The participants (40-50) came from Spain, England, France, The Netherlands, Norway, USA and Sweden.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182