Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Agentteknik - standardisering, kommunikation, erfarenheter. Agent technology series, London 1999-03-23--25.

Agentteknik - standardisering, kommunikation, erfarenheter. Agent technology series, London 1999-03-23--25. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Neider Göran
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01278-505)
Nyckelord intelligenta agenter, standardisering, specifikationsvalidering, intelligent agent technology, standards, specification validation, 73, E1433
Sammanfattning Rapporten summerar intryck av två seminarier om programvaruagenter "Implementing Agents: Standards, Architectures, Testbeds, Programming Tools" och "Agents and Web-based Information Processing". Seminarierna ingick i konferensen Agent Technology Series som pågick en mars-vecka i London 1999. FIPA-gruppens standardiseringsarbeten för intelligenta agenter har fått en dominerande plats i presentationen.
Abstract Five days conference Agent Technology was held in London in March, 1999. The report summarizes my impressions from two seminars on Software Agents Technology "Implementing Agents: Standards, Architectures, Testbeds, Programming Tools" and "Agents and Web-based Information Processing". The FIPA-group for intelligent agent standards dominated the presentation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182