Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigation of two wideband UHF radio channel models.

Investigation of two wideband UHF radio channel models. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfsved Elisabeth
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01279-504)
Nyckelord bredbandig, kanalmodell, GSM modell, utbredningsmiljö, Dersch, UHF, wideband, channel model, GSM model, progagation environment, Dersch, UHF, 72, E7004
Sammanfattning Vid utveckling av radiokommunikationsutrustning måste ofta någon sort av kanalmodeller användas för testning och validering. Det finns ett stort antal modeller som beskriver smalbandiga kanaler men ofta är det så att kanalen inte kan antas vara smalbandig. I rapporten, tillkommen under ett examensarbete, har vi undersökt två stycken bredbandiga UHF kanalmodeller. De två modeller vi valt att undersöka är en som vi här kallar Dersch´s modell och GSM modellen. Dersch´s modell har vi valt för att den är baserad på den fysiska utbredningsmiljön och för att den i teorin har oändlig bandbredd. Vi jämför den med GSM modellen för att den ofta används. Vi har funnit att modellerna i vissa fall är jämförbara. Dersch´s modell som är mer flexibel än GSM modellen har vi ställt in så att den ger resultat som liknar GSM modellens. Vi har också funnit att miljöklasserna för de två modellerna inte alltid beskriver samma utbredningsmiljö.
Abstract During development of radio communication equipment, some kind of channel model often has to be used for testing and evaluation. There are several models for narrowband channels but often the channel cannot be assumed to be narrowband. In this master thesis an investigation of two UHF wideband channel models has been made. The two models we have chosen to investigate is one that we here call Dersch´s model and the GSM model. Dersch´s model is chosen since it is based on the physical propagation environment ant that in theory it has infinite bandwidth. We compare it with the GSM model, which is widely used. We have found that the models in some cases are comparable. Dersch´s model, which is more flexible than the GSM model, has to be adjusted to give results similar to the GSM model. We have also found that the classes for the environments in the two models do not always describe the same propagation environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182